Feiing

Me tilbyr feiing med traktor og Broddson, samt ein CityCat feiebil. Broddson har stor kapasitet på sand og har oppsamlar. CityCat feilebil egner seg godt på parkeringsplasser, gangsti o.l.


Me har og ulike typar kost uten oppsamlar.