Skoging

Me kan ta på oss oppdrag innanfor skoging og fliskutting. Me har blant anna utstyr for å felle store tre.